Kto może zostać członkiem Klubu?

Klub jest dla klientów PZU Życie SA objętych ubezpieczeniem na życie lub na życie i zdrowie w ramach polisy grupowej.

Trzeba być osobą pełnoletnią, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz być zatrudnionym w zakładzie pracy, w którym funkcjonuje Klub. Członkami Klubu mogą zostać również małżonek i pełnoletnie dziecko.

Co to jest karta lub numer członkostwa w Klubie?

Przystępując do Klubu zostaje Ci nadany indywidualny numer członkostwa. Numer ten przekazujemy Tobie w jeden z dwóch sposobów - albo wysyłamy na adres korespondecyjny w postaci karty z naniesionym numerem, albo elektronicznie w postaci wiadomości SMS/maila.  

W przypadku braku możliwości dostarczenia karty (numeru) w powyższy sposób, informacja ta zostanie przekazana do Osoby Upoważnionej do Obsługi Klubu w Twoim zakładzie pracy.

W każdym czasie możesz uzyskać informację o swoim numerze karty, dzwoniąc na infolinię PZU Pomoc pod numer 801 102 102 (wybierz 5, następnie 2) lub przesyłając mail na adres pomocwzyciu@pzu.pl.

Jak przystąpić do Klubu?

Skontaktuj się z Osobą Upoważnioną do Obsługi Klubu w Twoim zakładzie pracy, która powie Ci jak to zrobić.

Zazwyczaj jest to osoba pracująca w dziale kadrowym.

Co zyskujesz jako Klubowicz?

Dołączając do Klubu otrzymujesz możliwość korzystania z:

  • Ofert Specjalnych
  • Programu Rabatowego
  • Usług

Zmiana danych adresowych

W celu aktualizacji danych zgłoś się do osoby obsługującej ubezpieczenie w Twoim zakładzie pracy.

 

Jak zrezygnować z członkostwa?

Jeśli nie jesteś zainteresowany dalszym członkostwem w Klubie, to w każdym momencie możesz złożyć oświadczenie o rezygnacji z członkostwa.
Oświadczenie złóż Osobie Upoważnionej do Obsługi Klubu lub poinformuj nas o tym, w poniższy sposób:

Dokumenty do pobrania

Aktualne

Pytania i odpowiedzi

Informacja konsumencka

PZU Pomoc wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU Pomoc do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, którego adres strony internetowej jest następujący: www.wiih.org.pl

Zamknij