Porady prawne

Masz problem prawny? Skorzystaj z naszej pomocy. Uzyskaj bezpłatną poradę.

Organizacja porad prawnych

Korzyści:

 • bezpłatna porada
 • szybki czas realizacji – kontakt prawnika do 72h
 • szeroki zakres porady
 • pomoc przy sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej

Usługa dla posiadaczy aktywnej karty PZU.

 

 

Usługa obejmuje:

 • udzielenie porady prawnej rozumianej jako informacja prawna nie wymagająca analizy stanu prawnego, doktryny i  orzecznictwa,  zasadniczo wynikająca wprost z przepisów prawnych, o charakterze konsultacyjnym, dotycząca zagadnień z zakresu prawa przedstawionego niżej
 • przygotowanie dla Klubowicza informacji o wysokości kosztów sądowych i skarbowych związanych z planowanym podjęciem przez niego określonych działań wynikających z opisu sprawy, udostępnienie i przesłanie aktualnie obowiązujących aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, uchwał, dyrektyw, regulaminów) lub wskazanych nowelizacji tych aktów
 • przesłanie Klubowiczowi wzorów: wezwania do zapłaty, upomnienia, pełnomocnictwa procesowego ogólnego / szczególnego, aktualnie obowiązujących formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym, w postępowaniu wieczysto księgowym i rejestrowym (rejestr zastawów, rejestr przedsiębiorców) itp.

 

Czas realizacji

Porada prawna zostanie przesłana w czasie do 72h od otrzymania zamówienia.

Zamów

Wypełnij formularz lub zadzwoń pod numer 801 102 102 
(wybierając 5, następnie 2).

Wystarczy, że opiszesz swój problem i podasz niezbędne dane.
 

Zakres 
Porady prawne obejmują zagadnienia:

 • prawa cywilnego (w tym: prawo rzeczowe, umów i spadkowe),
 • prawa handlowego,
 • prawa pracy,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa autorskiego,
 • prawa stowarzyszeń i fundacji.

Usługa nie obejmuje prawa ubezpieczeniowego oraz porad dotyczących sporów ze spółkami Grupy PZU.

Zamknij