Nie upilnujemy dzieci w każdej sytuacji...

możemy przestrzegać, zabraniać, ale nie przewidzimy każdej potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nie ostrzeżemy dziecka przed wszystkimi zagrożeniami, jakie może spotkać i na pewno nie będziemy w stanie towarzyszyć mu wszędzie na wszelki wypadek. 

Dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo dziecka już dziś. Wystarczy wykupić ubezpieczenie NNW, tzw. szkolne. W PZU jest to PZU NNW Edukacja. To ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą się wydarzyć zarówno w szkole, jak i poza nią (czyli w życiu prywatnym), a więc w drodze do i ze szkoły, w domu, podczas obozów, wyjazdów na zielone szkoły, również podczas ferii i wakacji.

Sprawdź zakres ubezpieczenia, czyli jakie są świadczenia podstawowe i jakie świadczenia dodatkowe oraz ich sumę ubezpieczenia. Jeżeli kupujesz w szkole, to pamiętaj, że jako rodzic masz prawo do tego, aby prosić o informacje dot. zakresu i wysokości sumy ubezpieczenia. Sprawdź, czy suma ubezpieczenia obejmuje wszystkie świadczenia czy też są określone jakieś ograniczenia, tzw. podlimity. Czy każde świadczenie jest niezależnie wypłacane czy pomniejsza główną sumę ubezpieczenia (tzw. wyczerpywalność sumy ubezpieczenia). To tylko propozycja wybrana przez szkołę lub radę rodziców, więc jeśli uznasz, że nie jest wystarczająca, ubezpiecz dziecko sam. 

Zachęcamy do skorzystania z oferty specjalnej przygotowanej tylko dla członków naszego Klubu. Kup ubezpieczenie za jedyne 70 zł rocznie. Szeroki zakres oraz wysokie sumy ubezpieczeń. Sprawdź

Rekompensata z polisy NNW musi być odczuwalna i stanowić rzeczywistą pomoc dla Ciebie i Twojego dziecka, a przy bardzo niskiej składce nie jest to możliwe. Koniecznie zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Są tam wymienione wszystkie wyłączenia, czyli przypadki, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. 

Jeśli wykupiliśmy ubezpieczenie w szkole i dodatkowo indywidualne ubezpieczenie NNW – z każdej polisy przysługują świadczenia niezależnie. Gdy dziecko złamie rękę, wybije ząb albo stanie mu się inna krzywda, otrzymamy określony procent sumy ubezpieczenia, który odpowiada procentowi uszczerbkowi na zdrowiu. Ubezpieczyciel wylicza tę kwotę na podstawie tabel, które znajdują się w warunkach ubezpieczenia.

Co zrobić po wypadku?

Zaraz po wypadku zgłoś sprawę ubezpieczycielowi. W tym celu musisz mieć numer polisy ze szkoły lub/oraz podać numer swojej polisy. Dokładnie opisz co się stało. Zbieraj wszelkie dokumenty: dowody poniesionych kosztów leczenia, zakupu leków czy sprzętu ortopedycznego. W PZU obsługa szkód jest szybka i prosta. Masz do wyboru trzy formy zgłoszenia szkody – przez Internet, telefonicznie lub w oddziale PZU.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Jeśli nasze dziecko uprawia sport wyczynowo, np. w szkolnym klubie sportowym lub trenuje w klubie poza szkołą, ubezpieczmy je dodatkowo lub poszerzmy zakres polisy o taką opcję. Warto zwrócić na to uwagę, bo często standardowe ubezpieczenia szkolne nie obejmują wypadków związanych z uprawianiem sportu.

Pamiętaj, że nie zawsze nad wszystkim zapanujesz, dlatego warto pamiętać o ubezpieczeniu.

Zamknij